Print 

CONDIȚII EXTERNARE

 

Pacientul/apartinatorul va fi anuntat cu minim 24 de ore cu privire la data externarii. Biroul de externari , blocul alimentar , responsabilul administrativ vor fi anuntati cu minim 24 de ore cu privire la  data externării.

a) situatia externării:- la cerere , transfer

           - externat , starea la externare ( vindecat, ameliorat, agravat, staționar , decedat)

b) ora externarii stabilită de medicul curant

c) documentele care ii sunt inmanate la externare:

             - bilet de iesire din spital

             - scrisoare medicala

             - decontul pe pacient

             - reteta medicala

             - concediul medical

d)  se vor înnapoia  cardul de sănătate și actul de identitate

 

 La ora externarii este insotit de infirmiera la garderoba. Transportul pacientului externat la domiciliu se face in functie de starea pacientului: personal cu mijloc de transport in comun sau cu ajutorul familiei . In cazurile nedeplasabile  se face cu cu ambulanta de transport.